Mage

    Kan man förbättra äggkvalitén något..? Därom tvistas det som om allt annat. Men det är såklart värt att prova när inget annat funkat.

Äggkvalitet & slemhinna


Äggreserven är antalet ägg en kvinna har kvar. I allmänhet är äggreserven nära relaterad till ålder men det kan variera kraftigt i alla åldrar. För att bedöma antalet antrala folliklar tar man FSH & AMH på dag 3. Observera att de flesta utländska kliniker har slutat med dessa tester eftersom informationen inte säger något om kvaliteten på äggen och att informationen inte är tillförlitlig. Menstruation och ägglossning är ingen garanti för bra ägg.

Ägg som skadas eller utvecklar kromosomavvikelser utvecklas inte normalt. Detta problem är vanligtvis åldersrelaterat -- äggkvaliteten försämras i slutet av 30-årsåldern och tidiga 40-årsåldern men kan även drabba 25-åringar.

Äggkvalitén kan enligt vissa, enligt andra inte, förbättras genom Dhea, 7-keto & Inofolic. Dr Braverman hävdar bestämt att kvalitén inte kan påverkas genom dhea men möjligtvis kvantiteten. Läs på innan du bestämmer dig för att ta dessa tillskott eftersom de 1. kan förvärra läget 2. kan ge kraftiga biverkningar. Men har man provat allt så varför inte ;)

Detta är värt att läsa innan man beställer dhea!
Läs mer...

Clomid test (CCCT)

Ett blodprov mäter både FSH och östradiol i kroppen. Detta test mer exakt och mer djupgående.
 
Forskning om förbättrad äggkvaliteten pågår. Bland annat forskar man kring möjligheten till cytoplasmisk överföring vilket innebär att tillföra cytoplasma (det vattniga lagret utanpå en cell) från ett donerat friskt ägg till ett ägg av sämre kvalitet för att hjälpa det att dela sig. Nukleär överföring är en annan metod som det forskas kring. Det innebär att man tar en frisk kärna från ett donerat ägg och överför den till ett ägg med en outvecklad kärna. Detta hjälper till att förbättra kvaliteten på ägget och därigenom ökar chanserna till befruktning. Även om inte någon av dessa metoder är tillgängliga för allmänheten ännu, så finns det hopp om att de kan komma inom en hyfsat snar framtid.


Tankar om äggkvalité inom österländsk medicin
Läs här...

Melatonin  & äggkvalitet

Melatonin kan troligtvis hjälpa kvinnor med dålig äggkvalitet – särskilt kvinnor i 30-40-årsåldern- som har låg ovariell reserv. En ny studie har visat att kvinnor som tar 3 mg melatonin på natten nästan fördubbla graviditetschansen vid IVF.

Melatonin är både ett naturligt hormon, en kraftfull antioxidant och fria radikaler som produceras i bukspottskörteln. Det kallas ibland för ”sömnhormon” eftersom det är särskilt koncentrerat på natten och produktionen stimuleras av mörker. Melatoninnivåerna minskar med åldern och störs även av ljusa nätter och skiftarbete. Regelbunden sömn i ett helt mörkt rum kan hjälpa att hålla dina melatoninivåer konstanta.

Tidigare melatoninstudier har visat att det har en kraftfull regenerativ verkan på självläkande mekanismer i cellerna. Denna typ av skyddande aktivitet kan bidra till att hålla celldelning friska, vilket förhindrar skada på cellulärt DNA. Denna aspekt av melatonin har varit ett fokus för cancerforskning så frisk celldelning är avgörande för att hålla cancerceller fria - det verkar som samma mekanismer kan skydda celldelning i oocyter (ägg).

Överdriven oxidativ stress (dvs den biokemiska process där antingen reaktiva syreföreningar som organismen själv producerat skadar celler och organ, eller att ämnen som tas in i kroppen gör den skadan) orsakad av fria radikaler i äggblåsor tros vara en viktig orsak till dålig ägg kvalitet. Oxidativ skada kan orsaka betydande skada, skada DNA och förändra kromosomer samt det sätt som cellerna delar sig. Dessa former av skador kan göra ett ägg infertilt och öka risken för fosterskador.

Melatonin verkar vara mer effektivt och skyddande än de flesta andra antioxidanter, har flera skyddande effekter och stimulerar även aktiviteten hos andra antioxidanter.

Den nya forskningen om melatonin och IVF har gjorts av Dr Hiroshi Tamura, en japansk forskare från Yamaguchi University, Japan. Denna studie mätte nivåerna av en oxiderande radikal fri molekyl (8-OHdG) innefattade i follikulär vätska och känd för att ha en skadlig effekt på oocyter (ägg) i folliklarna. Forskarna upptäckte att när melatoninnivåerna ökar i follikelvätska – så minskar halterna av de skadliga oxiderande molekylerna.

Andra studier har visat att melatonin kraftigt avlägsnar olika typer av fria radikaler som orsakar oxidativ skada - i oocyter och spermier - och gör det mer effektivt än många andra typer av antioxidanter - särskilt när de skyddar DNA.

När forskarna testat teorin att melatonin kan ha en skyddande roll i IVF, valde de en stor grupp kvinnor som redan misslyckats med flera IVFer på grund av dålig ägg kvalitet. Ungefär hälften fick 3 mg melatonin kl 22 och den andra hälften fick inget. Den grupp som fick melatonin ökade nivåerna av melatonin i äggblåsorna och minskade nivåerna av det skadliga pro-oxidant 8-OHdG. Gruppen hade även en berfruktningsgrad på 50% och 19% ledde till graviditet.

I gruppen utan melatonin var resultaten endast hälften så bra, 22,8% befruktades och endast 10,2% ledde till graviditet. I studien konstateras att: ".. Oxidativ stress orsakar toxisk effekt på oocytmognad och melatonin skyddar oocyter från oxidativ stress. Melatonin förbättrar sannolikt att äggkvaliteten".

Andra studier har visat att kvinnor med högre nivåer av antioxidanter i follikulär vätska har befruktningsgrad. Denna mekanism kan vara en anledning till att Medelhavsdieten förbättrar fertilitet eftersom den är rik på naturligt förekommande antioxidanter. "

Dr Tamura, förklarade även att "Trots stora framsteg inom assisterad reproduktiv teknologi, är fortfarande dålig äggkvalitet ett allvarligt problem för kvinnlig infertilitet och fram tills nu har det inte funnits någon effektiv behandling för att förbättra den. Vårt arbete visar dock att dålig äggkvalité kan motverkas genom melatonin. Vår studie visar att melatonin förbättrar äggkvaliteten, vilket leder till högre befruktningsgrad. "

Studien!

Ej receptfritt i Sverige. Bör ej tas av personer med immunologiska problem eftersom det aktiverar lymfocyterna, monocyterna, granulocyterna och även NK- celler.

Läs mer...

Neupogen

Neupogen är en tillväxtfaktor för vita blodkroppar (granulocytkolonistimulerande faktor) och tillhör en grupp läkemedel som kallas cytokiner. Tillväxtfaktorer är proteiner som produceras naturligt i kroppen men de kan även tillverkas med hjälp av bioteknik för att användas som läkemedel. Neupogen verkar genom att få benmärgen att producera fler vita blodkroppar. Ett minskat antal vita blodkroppar (neutropeni) kan uppstå av flera skäl och det gör att kroppen blir sämre på att bekämpa infektion. Neupogen stimulerar benmärgen till att snabbt producera nya vita blodkroppar.

Dr Braverman i NY använder Neupogen för att förbättra äggkvalitet samt för att förbättra slemhinnan.

Fler sätt att förbättra slemhinnan:

Läs mer om naturliga åtgärder
Läs här...

Neupogensköljning

In short, the content of the ampule was aspirated into a 1-ml insulin syringe, the Tomcat catheter was introduced into the endometrial cavity as performed during an intrauterine insemination and the content of the syringe was slowly injected into the cavity, while the catheter was gently moved back and forth. Upon completion of the injection, the syringe was disconnected, a small amount of air was aspirated, the syringe was reconnected to the catheter and the air bubble was injected, to pass whatever small amount of G-CSG was left in the Tomcat catheter into the endometrial cavity.

Andras förslag:

Pregnitude
Läs mer här...


Förbättra äggkvalitet
Mer info...

Thomas Hannam
Mer info...

Bebis efter 40? Statistik!

Se här!